1863 Noviembre 30   Isinilang si Andrés Bonifacio.

1872 Febrero 28   Binitay siná Gomez, Burgos at Zamora.

1892 Junio 26   Lumunsad si Rizal sa Maynila.
1892 Julio 7   Ikinulong si Rizal ni general Despujol sa Fuerza de Santiago. [] Itinatag nina Bonifacio ang Katipunan.

1896 Enero 1   Nahalal ang panguluhan ng Katipunan. [] Unang labas ng pahayagan ng Katipunan, ang “Kalayaan.
1896 Mayo   Isinugo ni Bonifacio si Dr. Valenzuela kay Rizal.
1896 Julio 5   Sinuplong ni guardia civil Sityar sa Manila ang nakaambang himagsikan.
1896 Agosto 5   Lumunsad si Rizal sa Maynila mula Dapitan. [] Tinangka ng Katipunan na iligtas si Rizal.
1896 Agosto 13   Sinuplong ng cura sa Sampiro kay Luengo ang nakaambang himagsikan.
1896 Agosto 17   Nagpulong ang Katipunan sa Kankong.
1896 Agosto 19   Sinuplong ni Mariano Gil ang Katipunan.
1896 Agosto 27   Lumipat sina Bonifacio sa Balakbak.
1896 Agosto 28   Nilagdaan ang pahayag ng himagsikan.
1896 Agosto 29   Simula ng himagsikan, naghayag si Bonifacio, labanang mahigpit sa Balintawak at iba pa.
1896 Agosto 30   Hinayag ni general Blanco na naghimagsik ang mga lalawigan ng Maynila, Bulakan at iba pa. [] Napipilan ang takdang salakay sa Maynila.
1896 Septiembre 4   Binaril ang mga unang ipinabitay ng mga Castila.

1897 Febrero 17   Pinatay ng mga Castila si Evangelista, pinasok ang Sapote.
1897 Marso 12   Halalan sa casa-hacienda sa Tejeros, Kabite.
1897 Abril 24   Sumulat si Bonifacio kay Emilio Jacinto.
1897 Mayo 3   Sulat si Antonino Guevara kay Jacinto.
1897 Mayo 10   Binitay si Bonifacio at ang kapatid na Procopio.
1897 Agosto 4   Sumuko si Aguinaldo sa Biak-na-Bato.

    ANG  AKLAT  NI  ANDRES  BONIFACIO

Arawan Ng Kasaysayan

1898 Abril   Simula ng digmaan ng España at Estados Unidos.
1898 Mayo 1   Pinalubog ng hukbong dagat ng Amerkano ang mga barkong pandigma ng Castila.
1898 Mayo 15   Lumunsad si Aguinaldo sa Maynila mula Hongkong.
1898 Mayo 24   Hinayag uli ang himagsikan, naging dictador si Aguinaldo.
1898 Junio 12   Tinanghal ang pamahalaang sarili.
1898 Agosto 13   Sumuko ang Maynila sa mga Amerkano.
1898 Septiembre 15   Unang kapulungang-bayan sa Malolos.
1898 Noviembre 29   Pinagtibay ang pangulong-batas (Constitution).
1898 Deciembre 20   Tinapos ang digmaan ng España at Estados Unidos.

1899 Enero 4   Inutos ni Pangulo McKinley na sakupin ng Estados Unidos ang Pilipinas.
1898 Enero 21   Itinanghal ang Republica Filipina sa Malolos.
1898 Febrero 4   Simula ng digmaan ng mga Amerkano at Pilipino.
1898 Febrero 6   Pinagtibay ng Senado ng Estados Unidos ang kasunduan ng España ukol sa Pilipinas.

1901 Marso 23   Nabihag si Aguinaldo.
1901 Abril   Simula ng hayagang parangal kay Bonifacio sa Alvarado.

1902 Febrero   Sumuko si general Lukban.
1902 Junio   Sumuko si general Malvar.

1911 Septiembre 3   Itinayo ang bantayog sa mga Bayani ng 1896.

1920 Noviembre 30   Sinimula ni senador Lope K. Santos ang naging batas 2946 ukol sa pagpugay sa kaarawan ni Bonifacio.

1921 Noviembre 30   Simula ng pagiging araw ng pangilin ang pag-alaala kay Bonifacio.

Nakaraang kabanata          Balik sa itaas          Lista ng mga kabanata          Tahanan ng mga Kasaysayan ng Pilipinas          Sunod na kabanata