Ang Mga Pilas

Bungad Pahayag Antok sa once upon a time...ng English at Spanish, bakit dapat sa wikang Pilipino Saan Mula
Ang Lupa?
Pag-ahon ng sahig ng dagat mahigit 50 milyon taon sa nakaraan, bumubulwak pa ang kumukulong bato
Ang Unang Tao Butong bato, Theory of Evolution, Tao ng Java at ang bungo 24,000 taon sa Palawan Sino Ba Tayo? Iba’t ibang pangkat ng nakaraan at kasalukuyang Pilipino, sinu-sino na ang tinataguriang Negrito
Ang Mga
Magdaragat
Pagdanak sa magkabilang dagat, migration waves, ano ang kabuluhan ng lahi? Buhay
Baranggay
Hanap-buhay ng unang Pilipino, gubat, dagat at asin, añito, multo, mangkukulam at sari-saring lagim
Palay, Bigas,
Kanin
Nag-ibang kabuhayan, at patayan, ng mga tao, miracle rice, himala sa Los Baños Visaya: Mga
Takas-Hari
Danak mula sa pagtayog at pagbagsak ng 2 kaharian sa Indonesia, ang Sri Vishaya at ang Majapahit
Mindanao: Ang
Mga Ayaw-Hari
Sinalungat ng maraming pangkat ang pagsakop ng mga dayuhang Muslim Ang Mga
Unang Hari
Pagsulong ng Islam at pagsakop sa Sulu at sa Cotabato ng mga sultan mula Brunei at Malacca
Spices: Bulabog
Mula Sa Malayo
Malawak na pagbantog ng Maluku, ang Moluccas, tahanan ng pampasarap sa ulam Español: Mga
Pobreng Lagalag
Paglaot ng mga conquistador, said sa dahas, lupit at pagkamal ng yaman ng ibang tao sa ibang bayan
Magellan:
Matapang,
Maalam, Malas
Pagdating ng mga taga-Europa sa unang paglayag paikot sa daigdig, si Humabon, ang Santo Niño at si Lapu-Lapu Felipe 2: Matimtimang Mananakop Hinadlangan, pinilit pa rin ng emperador na maghari sa kapuluang binigyan ng kanyang pangalan, ang paghirap at pagka-makaluma ng España
Buhay
Sa Nayon
Naging buhay ang pagsasaka at pag-alipin, huwad si Kalantiyaw, walang feudalism Ang Naging
Ika-3 Kaharian
2 bahagi ng Luzon, Kapampangan ng Sumatra, Bicol Ybalon, Ilocano, Pang-Asinan at ang 3 Tagalog
Legazpi: Magalang,
Maraming Kanyon
Ang pagtatag ng ika-3 kaharian, katulong ang mga Visaya, naging indio ang mga tao Pinaghatian
Ang Pinagbuo
Agawan ng mga Español sa kapangyarihan at yaman, pinatay ng mga frayle ang governador
Kabayanan: Bago
Gaya Ng Dati
Mga pagbabago sa Pilipinas, mga maharlika ginawang alila, pinigil ang pag-unlad ng tao Manila Sa
Tingin Ng Iba
Dagundong sa Europa, naging hamak ang España, sakop-sakop at mangmang pa rin ang Pilipino
Sangley: Intsik Natanging dayuhan, katulong sa pagsakop sa mga baranggay, karibal sa pagpapayaman Ang Maharlika
At Ang Ilustrado
Pagtanyag ng mga principales, agawan sa lupa, nabuo ang mga hacienda, lalong naapi ang mga tao
Mga Unang
Aklasan
300 taon ng pakikibaka, pagsidhi ng lupit ng frayle, mga charismatic, binitay ang 3 pari Si Rizal At
Si Bonifacio
Politica ng protesta, propaganda sa España, Noli at Fili, pagtapon sa Dapitan, binuo ang Katipunan
Giliw Na Dayuhan
At Ang Katipunan
Pag-ibig ni Rizal, muhi sa himagsikan, nabisto ang Katipunan, libu-libo ang binitay Huling Paalam,
At Digmaan
Ikinasal, binitay si Rizal, himagsikan, ipinapatay ni Aguinaldo si Bonifacio, pagsuko sa Biak-na-Bato
Samantala,
Sa Manila
Kaiba ang tingin sa himagsikan ng Español at ng dayuhan, umabot sa Cebu ang labanan McKinley: Ano
Gagawin Ko?
Tinapos ng Amerkano ang panahon ng Español, nag-dictador si Aguinaldo, hayag ng ‘kalayaan’
Si Aguinaldo
At Si Mabini
Inutak ni Mabini ang pamahalaan ng himagsikan, ang Republica ng Malolos Ayaw Na
Ng Bayan
Inangkin ng mga principales ang himagsikan, nag-uwian ang mga tao, nawarak ang Republica
Si Luna At
Ang Macabebe
Sumikat si Antonio Luna, ipinapatay ni Aguinaldo, kumampi sa Amerkano ang tao Koboys
En Indios
Sinakop ng Amerkano ang Luzon at Visayas, naging brown Americans ang mga mestizong Español
Isang Bayan, Isang
Wika: English
Dumating ang Thomasites, lumawak ang aralan, naging isa ang pangalan ng kalabaw ‘Hell Run
By Filipinos’
Agawan sa katungkulan sa bagong pamahalaan, nagwala ang mga timawa, aklasan laban sa kapwa
Tagalog: Ano’ng
Say Mo?
Nagmistulang digmaan ang pagpili ng wikang pambansa, lumang wika, baybayin naglaho Saling Pusa:
Panahon Ng Hapon
Pang-3 pagsakop sa Pinas, tuluyang nawalay ang mga tao sa pamahalaan, iba’t ibang uri ng guerrilla
‘I Shall
Return!’
Liberation, Independence Day, wasak ang lipunan, inusig ang mga Hukbalahap Si Roxas At Ang
Mga Collaborator
Ang unang Pangulo at pagtanyag ng graft and corruption, ang labu-labo ng mga Pilipino
Si Quirino At Ang
Minimum Wage
Pagpahinahon, pagtangkilik sa manggagawa, nagwagi ang mga kawatan sa pamahalaan Huk: Kangino
Ang Lupa?
Muntik nang ika-4 pagsakop, nauso ang mga comunista dahil sa lupit ng bagong hacenderos
‘Magsaysay
Is My Guy!’
Dukhang Pangulo binihag ang kalooban ng taong bayan, tinalo ang mga Huk, naglustay Si Garcia, Austerity
At Pilipino Muna
Walang pumansin sa Pagtitipid at Filipino First, naging tanyag ang Bayanihan Dance Troupe
Macapagal: Ang
Huling Maginoo
Dukhang Pangulo muli, nagapi ng graft and corruption at ng imported status symbol Ilan Ang
Kakain?
Population explosion, birth control, naghirap, nagbago ang Pilipino, nagsimula ang brain drain
Patayan Sa
New Society
20 taon nag-dictador si Marcos, pagpatay kay Ninoy Aquino, ang biglaang halalan EDSA, Lakas
Ng Bayan
Nilansag ang martial law ng viuda at libu-libong taga-Manila, people power, tumiwalag ang hukbo
Ang Mga Sawi
Kay Cory
Pila-pilang pag-asa sa pabuya ng bagong pamahalaan, mga pangakong tiyak na bigo Ang Pagbabalik
Ng Magiting
Pinatibay ni Fidel Ramos ang kalayaan ng bayan at land reform, nagsarili ang mga Muslim
Erap Para Sa
Mahirap
Pagbalik ng mala-Marcos sa pamahalaan, nakalimot ang artista, suhulan ng pasugalan EDSA Na
Naman!
Nag-aklas ang Makati coalition, old politicos, students at mga maykita sa Manila, pwera dukha
Gloria Macapagal Arroyo, EDSA 3... Kalampag ng dukha laban sa same old politics, taginting na tagumpay ni Gloria Ang Pilipina,
Ginang Pangulo
Malaki at tangi ang bahagi ng mga babae sa payapa at kapangyarihan ng lipunan, mula nuon pa
Tagapagmana
Ng Kahirapan
Patuloy na pagkadukha, maling natutunan at ang land reform: nasaan ang ginhawa? Sa Susunod
Na Angaw
Ang matatanaw na kinabukasan, mga hangad at takot na bumubuo sa pagka-Pilipino ngayon
Bakas Ng
Lumipas
Timeline, makasaysayan at makatigatig na mga pangyayari dito at sa ibang bayan Talaan Ng
Mga Halaw
Sources, ang mga pinagkunan ng mga paksa at pahayag na hinalaw at isinalin sa Tagalog