Conquerors, warriors ANG  MGA  MANLULUPIG  NG  PILIPINAS

Mga  Conquistador  Ng  Pilipinas

Invasions of the Philippines by European and Chinese would-be conquerors
and the fierce resistance, intermittently successful, ultimately doomed,
by scattered bands of fishermen and rice farmers

HALOS 1,000 taon nang nakipagkalal sa Pilipinas ang mga dayuhan mula sa China, Indonesia at Malaysia nang sakupin ng sultan ng Borneo ang Manila 500 taon sa nakaraan - kung tutuo at hindi alamat lamang ang ulat mula Brunei. Ang tutuo ay nuon nagsimulang magtagpo taon-taon ang mga Intsik at mga muslim upang magkalakal at mag-ugnayan sa bago at binubuong kahariang tinawag na Manila. Tutuo ring pagkaraan ng mahigit 10 taon, pumasok ang mga Portuguese na taon-taon nagdaan sa Pilipinas subalit ayaw sakupin ang kapuluan, nuon at kailanman. Hindi nag-5 taon, sinakop ng mga taga-Malaysia ang Cotabato at kanlurang Mindanao. Pagkaraan ng 6 taon, gaya ng itinuro sa lahat ng Pilipino, dumating si Ferdinand Magellan at ‘tinuklas’ ang Pilipinas. Dapat ituro na alamat lamang ang ‘pagtuklas’ ng Español. Tatlo pang pangkat ng mga Español ang sumunod, nabigo at nasawi. Mahigit 40 taon ang lumipas bago nasakop ang Pilipinas ng isang lolo, si Miguel Lopez de Legazpi, at 500 sundalong Español at Mexicano, katulong ang libu-libong Visaya, Tagalog at Kapampangan.

Hindi itinuro na mga Pilipino ang lumupig sa Pilipinas.

Narito ang mga pitak - pitikin, i-click isa-isa, o basahin sunud-sunod - ng mga muslim, Portuguese, Español, Intsik, Dutch, British, Amerkano at Hapon, mga tulisan, mga lagalag, mga matimtiman, na lumupig, o nagtangka, sa Pilipinas nitong nakaraang 500 taon.

ANG 2 Unang Conquistador
Baka mula sa Brunei ang sumakop sa Manila, nag-hari si Kabungsuwan sa Cotabato

PORTUGUESE Ang May Sala
Inangkin ang kalahati ng daigdig, nilagpas-lagpasan lamang ang Pilipinas

MAGELLAN: Ang Unang Español
Hindi inaasahang pagdating, giliw ng mga Waray at mga Sugbuanon, pinatay ni Lapu-Lapu

3 TANGKA, 3 Talbog
Dahil sa yaman ng inuwing mga spice, pinundaran ng Español ang 3 pang paglakbay

PUMALAOT Si Jofre de Loaisa
Malas at walang muwang, nasalanta sa gutom at sakit ang pangkat sa sumunod kay Magellan

SAKLOLO Ni Alvaro de Saavedra
Sumulat si Hernando Cortes, ‘halimaw’ ng Mexico, ng isang liham sa ‘hari ng Cebu

VILLALOBOS Sa ‘Felipinas’
Tinustusan ng 2 Español sa America, bininyagan ang mga pulo ng mga Waray-Waray

TOPO-TOPO Muna
Sali-salibat na digmaan sa Europe na, sinadya o hindi, ninais o ayaw, nakabalam sa Pilipinas

AT PINABALIK Si Urdaneta
Pinalabas sa convento ang matanda nang frayle upang tuklasin ang landas mula sa Pilipinas

LEGAZPI, Manlulupig Ng Pinas
Tumanggi si Urdaneta kaya isang lolo sa Mexico ang piniling conquistador ng Pilipinas

TUMAKAS Ang San Lucas
Sinubukang mangulimbat ngunit nabigo, tinangka na lamang na maging sikat

CIBABAO, Samar, Sandugo
Walang giliw ang muling pagtagpo sa mga Waray-Waray, ang ‘casi-casi’ sa Bohol

BALIK Sa Limasawa
Sinundan nina Legazpi ang mga bakas ng naunang mga Español

KASKASAN Sa Cebu
Sa malaking takot sa mga kanyon, sumuko agad sa Español ang mga taga-Cebu

MILAGRO Ng Santo Niño
Sinamba ng mga Sugbuanon ang estatua ng sanggol na Christo

AKLASAN Ng Mga Conquistador
Maraming tauhan ang kumalaban kay Legazpi sa sunud-sunod na aklasan

SALAKAY Ng Mga Portuguese
Kinanyon ng armada ang Cebu upang palayasin ang mga Español

2 LUSONG Sa Mindoro
Sunud-sunod na sinalakay ni Juan Salcedo ang Mindoro upang kunan ng ginto at pagkain

PAGSAKOP Sa Manila
Nakipag-kaibigan muna bago lumusob, 2 ulit sinunog ang ‘kaharian’ ng mga Tagalog

NAGKATUWIRAN Si Soliman
Sa harap ni Legazpi, ipinagtanggol ang sarili ng dating ‘hari’ ng Manila

CAPANPANGA, Ylocos At Yvalon
Katulong ang mga Pilipino, sinalakay ng mga Español ang mga ayaw sumuko

LIMAHONG Sa Manila, Pangasinan
Nabigo sa 2 salakay sa Manila, nagtago sa Pangasinan

KOXINGA, Ang Lagim Ng Formosa
Talunan sa China, conquistador ng Taiwan, muntik nang agawin ng Intsik ang Pilipinas

PAULIT-ULIT Na Sabak Ng Dutch
Naghimagsik laban sa España, nilusob ang Pilipinas, mga Kapampangan ang lumaban

BRITAIN: Tinging tingi Ang Pagsakop
Manila at Cavite lamang ang kinuha sa munting pagsalakay

ABANGAN ANG MGA DARATING!
AMERICA: Isinangkot Lamang sa digmaan sa Cuba, hindi sinasadyang nasakop ang Pilipinas
JAPAN: Bantay Salakay! Halos 50 taon hinintay ang paglusob, nagulat pa rin nang lumusob nga

ANG  MGA  HINALAW Pinagkunan

The Philippine Islands, 1493-1898, edited and translated by James A Robertson & Emma Helen Blair, 1903, Bank of the Philippine Islands commemorative re-issue CD, Manila, 1998

Andres de Urdaneta, 1498-1569, Navigator, Mathematician, and Astronomer, Villanova University's Mission & Heritage, heritage.villanova.edu/vu/heritage/ famous/urdaneta.htm

A Brief History of the Netherlands, by Tjeerd Tjeerdsma, www.geocities.com/Heartland/Meadows/6259/history.htm

Brunei History, www.brudirect.com/BruneiInfo/Indo/brudirect_History.htm

Brunei, One of World's Oldest Dynasties, www.brunei.bn/homepage/gov/mlb/mibw2.htm

Charles V, Holy Roman Emperor, 1500-1558, www.wikipedia.org/wiki/Charles_V,_Holy_Roman_Emperor

Diwang Kayumanggi, www.geocities.com/TheTropics/Coast/7446/Ragam.htm

The Dutch in Formosa-Taiwan, by Marco Ramerini, www.geocities.com/Athens/Styx/6497/formosa.html

Eendracht, www.vocshipwrecks.nl/Out_voyages/eendracht.html

Historical Timeline of the Royal Sultanate of Sulu, by Josiah C. Ang, PM, www.seasite.niu.edu/Tagalog/Modules/Modules/ MuslimMindanao/historical_timeline_of_the_royal.htm

History of Holland, www.geerts.com/holland-history.htm

The History of the Muslim in the Philippines, by Dr. Hannbal Bara, Mindanao Stat University-Sulu, www.geerts.com/holland-history.htm

History of Portugal, Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.org/wiki/History_of_Portugal

History of Spain, 1516-1556, by Alexander Ganse, World History at KMLA, www.zun.de/whkmla/region/spain/spain15151556.html

History of Taiwan, www.taiwan.com.au/Polieco/History/report04.html

In the Wake of the Portuguese, The Journal of Hamel and Korea, www.hendrink-hamel.henny-savenije.pe.kr/holland3.htm

Islam in the Philippines, by Wadja K. Esmula, www.geocities.com/WestHollywood/Park/6443/Philippines/philippines.html

The Islamization of Moroland, www.moroinfo.com/hist2.html

Islands of Mindanao, Philippines, www.flyphilippines.net/info/davao-philippines.html

Koxinga, Zamboanga City History, www.zamboanga.com/html/history_Koxinga.htm

A Look at Philippine Mosques, by Nagasura T. Madale, www.ncca.gov.ph/culture&arts/infocus/mosques.htm

Malaysia Prehistoric Period, sejarahmalaysia.pnm.my

Manila History, Lonely Planet Publications Pty, 1999, www.time.com/time/asia/asia/travel_watch/manila /history.html

Manila Under the Muslims, by Carmen Nakpil, Philippine Headline News Online (PHNO), www.newsflash.org/2003/05/ht/ht003845.htm

The Marshall Islands: A Brief History, www.unicover.com/OPUBA565.HTM

Mindanao and the Spice Islands, by Datu Jamal Ashley Abbas, jamalabbas.curturalave.net/Molucas.htm

Our Lady of the La Naval de Manila, www.htc.edu.ph/arc/crusade/word/History.doc

Philip II Orders the Journey of the First Manila Galleon, by James R. Moriarty and Mary S. Keistman, University of California at San Diego, Journal of San Diego History, April 1966, www.sandiegohistory.org/journal/66april/galleon.htm Pinagkunan

Sejarah Indonesia, www.gimonca.com/sejarah/sejarah02.html

A Short Philippine History before the 1898 Revolution, www.sspxasia.com/ Newsletters/2001/Oct-Dec/ A_short_Philippine_History.htm

Significant Events in Philippine History, www.nyz.com/Archive/Pilipinas!/ significant_events-history.html

The spañsh Netherlands, www.theotherside.co.uk/tm-heritage/ background/flanders.htm

The Taiwan Timeline, taiwanresources.com/ info/history/chrono.htm

Will 'Taba' Survive? John Bowden, Australian National University, rspas. anu.edu.au/linguistics/ WP/Bowden1.html